O nás

Sme potomkami Slávnych Predkov Slovienov.
Sme tí, ktorí sa snažia uchovávať a oživovať Tradície, Kultúru a zabudnuté či takmer zničené Dejiny našich slovienskych Rodov.
Sme tí, ktorí chcú spájať všetkých Slavianov.
Sme tí, ktorí sa snažia priblížiť naše duchovné a materiálne Dedičstvo čo najširšej mase nášho národa i iným slovanským národom.
Vkročte aj vy s nami do krásou dychvyrážajúceho sveta, ktorý nikdy nezmizol, len bol dlhé stáročia ukrytý hlboko v našej SLOVANSKEJ DUŠI.
Žime ho a zveľaďujme, lebo to je to čo by si priali naše Babky a Dedovia.


Sláva Prvopredkom i Predkom našim !