• Staroslovienska Bukvica

Staroslovienska Bukvica

Obrazové písmo Slovienov
  • 19.46€

Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni na našom území mali svoj vlastný písomný systém – Starosloviensku Bukvicu. Vždy sa nám však snažili nahovoriť, ...


VYPREDANÉ


Stáročia nikto nepopiera, že Slovieni na našom území mali svoj vlastný písomný systém – Starosloviensku Bukvicu. Vždy sa nám však snažili nahovoriť, že nám ju zostavili cudzinci. Teraz prichádza možnosť pochopiť, aký náš vlastný písomný systém naozaj je.
Svojou podstatou je to systém Obrazový, lebo bukvice nemajú iba fonému, ale v textoch sú vždy uložené Obrazy. Obrazy sú totiž súčasťou všetkých starých písomných systémov. Takéto niečo nebolo na území Slovienov posledných tisíc rokov k dispozícii.
Kniha otvára bránu do netušených oblastí  Časopriestoru. Ruší doteraz štedro pestovaný mýtus o primitivizme našich Predkov v minulosti či progrese – ak už nejaký bol – len vďaka cudzincom. Ostatne oni Obrazový písomný systém nechápu DODNES.
Zvládnutím Staroslovienskej Bukvice dostávame možnosť priamo čítať staré texty, ktoré pred 1 000 a viac rokmi mohol napísať aj náš vlastný Predok, ale vďaka systematickej zámene Staroslovienskej Bukvice za latinku, sérii cielených, postupných úprav jazyka a nahradením Védického Svetoponímania náboženským Svetonázorom bola vytvorená medzi našimi Predkami a nami umelá bariéra. Bariéra nám znemožnila priamo čítať staré texty.
Kniha umožňuje pochopiť ako boli tvorené slová a vyložiť si ich pôvodný význam čítaním Obrazov. Vychádza zo spoločnej tradície všetkých Slovanov Slovienov a preto nepotrebuje kopírovať cudzie importy obsahujúce výklady našej minulosti.
Obsahuje aj kompletnú základnú sadu 144 Obrazov Rún – Karunu aj s príkladmi, Hlaholiku, krátky Slovensko-Sloviensky slovník, nájdete v nej aj vysvetlenie ako možno priamo čítať text Velesovej knihy a mnoho ďalšieho.
Čo do logiky jej zostavenia nie je prekladom, ale je od samého počiatku orientovaná pre človeka dneška. Je dôležité pochopiť, že ruskojazyčné knihy sú určené pre Rusov a ruská mentalita je síce veľmi blízka mentalite Slovienov, ale Slováci už majú dosť veľké medzery. Preto na správne pochopenie ruských zdrojov je potrebná aj hlboká znalosť ruskej Kultúry a pre Západných Slovanov je vhodnejší prístup pre Západných Slovanov...
Kniha je samozrejme zostavená hlavne použitím pôvodných zdrojov, t.j. prednášok, kníh a iných materiálov získaných v Rusku, najmä v Asgadskej Duchovnej škole na Sibíri. Obsahuje aj dlhší zoznam zdrojov odporúčaných na ďalšie, samostatné štúdium.
Súčasťou knihy je aj priložený plagát Staroslovienskej Bukvice.