• Bystvor - Kniha 1 (Svetozár)

Bystvor - Kniha 1 (Svetozár)

Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov
  • 20.89€

Autor v knihe skúma problémy domácej a svetov ...


VYPREDANÉ


Autor v knihe skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý sa následne transformoval na vedúcu historickú školu. Autor knihy jednoducho a presvedčivo rozkrýva skutočný obraz udalostí minulosti, uvádza závažné dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní. V strede pozornosti bádania autora sa nachádza rozvoj rusko-slaviansko-árijského spoločenstva, ktoré je, podľa autora, tým najstarším na Zemi, skúsenosti a ponaučenia ktorého sú neobyčajne dôležité pre nás v súčasnosti.
.
Autor: Svetozár
Vydanie tretie, spresnené a doplnenie, pre všeobecné poznanie.
Grafika: V. Chochlov
Obálka: N. Lomonosovová
na obálke je použité dielo Borisa Oľšanského „Narodenie vojaka“
na predsádke je použité dielo Vsevoloda Ivanova „Prechod Da'Arijcov (Hyperborejcov)“
Rok slovenského vydania: 2017
Rok ruského vydania: 2014
Počet strán: 384
Väzba: pevná
Rozmer: 165 mm x 242 mm
Hmotnosť: 0,838 kg
Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Nitrava s.r.o.
ISBN: 978-80-89869-07-7
.
Letopisné dedičstvo predkov, kniha prvá
Autor v tomto vydaní analyzuje viaceré problémy domácej a svetovej minulosti, presne tak ako aj v predošlých vydaniach, z pozície našich predkov. Nekladie si za úlohu objasniť tieto problémy v celej úplnosti a hĺbke. Jeden človek to jednoducho nezvládne. Preto sústreďuje pozornosť na to hlavné. V tomto vydaní sa snaží riešiť nasledovné úlohy:
 
- po prvé, čo najvecnejšie sa pozrieť na rolu vedy o minulosti a jej úlohy;
 
- po druhé, zistiť a sformulovať pravidlá vývoja ľudskej spoločnosti;
 
- po tretie, vyjasniť ako to je s periodizáciou vývoja rusko- slaviansko- árijského spoločenstva;
 
- po štvrté, na základe nových objavov v archeológii (Kargalské náleziská, Čiča a pod.), písomných zdrojov („Velesova kniha“, „Védy“ a iné), zistiť územie rozšírenia rusko- slaviansko -árijského spoločenstva (andronovskej, afanasievskej, karasukskej a iných kultúr odzrkadľujúcich toto spoločenstvo);
 
- po piate, na základe existujúcich výskumov, ktoré trpia útržkovitosťou a nesúvislosťou výkladu, v lepšom prípade iba zaznamenávajú udalosti, za pomoci ich kritickej analýzy vypracovať vzájomne súvisiaci proces vývoja rusko- slaviansko-árijského spoločenstva;
 
- po šieste, zdôvodniť nástupníctvo generácií Rusov, Slavianov a Árijov (Kimrov, Skifov,Vendov, Slovenov, Skolotov a Rusov),ich prirodzené právo na svoje územie: od Karpát po Tichý oceán; od Severného ľadového oceánu po Ruské(Čierne) more, Kaukazský hrebeň, Aralské more, jazero Balchaš, južné výbežky Altaja a Sajanov, rieku Amur a Vladivostok;
 
- po siedme, za pomoci vzájomne súvisiaceho hodnotenia starodávnych udalostí a zdrojov, ktoré ich osvetľujú, zistiť temné miesta dávnej minulosti Rusov, Slavianov a Árijov, ktoré pre budúcnosť a súčasnosť majú ten najväčší význam;
 
- po ôsme, spresniť predošlé interpretácie, urobiť toto vydanie ešte presvedčivejším a plným dôkazov.
 

stručný obsah knihy Bystvor
 
- Veda o minulosti a jej úlohy
 
- Minulé civilizácie
 
- Rodovo-kmeňové a občinovo-kmeňové obdobie
 
- Dŕžavno-štátne obdobie