• Slavianstvo

Slavianstvo

Slovansko-Árijské Védy
  • 21.15€

Štvrtý diel cyklu Slovansko-Árijských Véd prináša základy našej Kultúry v zmysle tradícií. Z určitého uhla pohľadu by sa mohlo zdať, že táto kniha tu mala ...


DORUČENIE do 1 týždňa


Štvrtý diel cyklu Slovansko-Árijských Véd prináša základy našej Kultúry v zmysle tradícií. Z určitého uhla pohľadu by sa mohlo zdať, že táto kniha tu mala byť prvá – ale my ich prinášame principiálne v takom poradí, ako boli pôvodne zoradené v Rusku. Ak by sme chceli v krátkosti vyjadriť čo je jej obsahom, je to jednoduché – SLAVIANSTVO.

Slavianstvo je principiálne opis toho, čo môžeme nazvať zvyky, Obrady, Zápovede, Mytológia a ešte mnoho ďalšieho, skrátka Svetoponímanie našich Predkov v praxi, teda v bežnom živote. Práve táto kniha poskytuje jasné vysvetlenie Rodobožia, nie jazyčníctva. Aby sme nezachádzali do komplikovaných opisov, prinášame názvy kapitol štvrtej časti Slovansko-Árijských Véd:

Predhovor k slovenskému vydaniu;

Úvod;

O knihe;

Ingliizmus (Slavianstvo), časť prvá;

O vonkajších znakoch Viery;

O vzývaniach k Prvopredkom a Predkom; Prvopredkovia naši;

Vyšní Prvopredkovia; Prvopredkovia;

Uchovávatelia; Riadiaci Prvopredkovia;

Prvopredkovia Ochrancovia;

Veľkí Triglavi Svetov;

O pôstoch;

Zápovede Prvopredkov;

Zápovede Prvopredka Ramchata;

Zápovede Prvopredka Svaroga;

Zápovede Prvopredka Perúna;

Zápovede Lady Rodičky;

Zápovede Prvopredka Striboga;

Zápovede Prvopredka Odina;

Zápovede Prvopredka Ladaada;

Zápovede Čísloboga;

Zápovede Tarcha Dažďboga;

Nebeské obydlia Prvopredkov;

Ústrojstvá Chrámov;

Duchovná Hierarchia;

Systém zobrazovania života v Ingliizme;

Deväť základov Ingliizmu;

Ingliizmus – časť druhá; Rodinný zväzok;

Osadný rodinný zväzok;

Vesový rodinný zväzok;

Ľubomír-Svadba;

Vysluhovanie a Stará Viera;

Sväté čísla Ingliizmu;

Stupne Viery;

Symboly a štandardy Rodov;

Symbolika v živote; Záver;

Slovo Múdrosti Volchva Velimudra – časť druhá;

Prílohy; Príloha 1: Pravslávenia;

Príloha 2: Obrad posvätenia Rodinného zväzku;

Príloha 3: Kapištia;

Príloha 4: Ornamenty vo výšivkách;

Príloha 5: Slávenie tradičných slovanských sviatkov;

Príloha 6: Piesne;

Príloha 7: Príprava k obradu svadby

V slovenskom vydaní je použitý pre našinca prístupnejší názov „Slavianstvo“ – namiesto pôvodného „Ingliizmus“. Je to však tá istá kniha, aj keď – na druhej strane – predsa len nie celkom. Je v nej zaradených viac materiálov ako v pôvodnej knihe, teda je v značnej miere rozšírená. Pre mnohých bude zaujímavé, ako presne vyzerajú naše chrámy, ako presne vykonať Obrad svadby či viesť Pravslávenie. Rovnako jasne opisuje našich Prvopredkov, bez akejkoľvek jazyčníckej prímesi. Prináša aj príklady tradičných krojov a výšiviek aj s vysvetlením detailov symboliky. Je to skrátka o našej Kultúre a pre našich ľudí. Kniha je vydaná tak, že zlatá na nej je naozaj zlatá – presne ako bolo úplne prvé vydanie prvej knihy Véd. Čierny podklad je preto čierny, lebo čierna je zem na ktorej žijeme a text a ornamenty na nej sú preto zlaté – a teraz naozaj vypracované zlatou fóliou – lebo zlaté je Slnko.


Počet strán: 305