• POTVRDENIE KNIHY SVETLA

POTVRDENIE KNIHY SVETLA

Slovansko-Árijské Védy
  • 17.83€

Slovanské SVETOPONÍMANIE
Z obsahu:
Keď hovoríme o slovanskom Svetoponímaní, hovoríme o prastarej Viere Slovanov,na báze ktorej žila slovanská Dŕžava. Vi ...


VYPREDANÉ


Slovanské SVETOPONÍMANIE
Z obsahu:
Keď hovoríme o slovanskom Svetoponímaní, hovoríme o prastarej Viere Slovanov,na báze ktorej žila slovanská Dŕžava. Viera značí Žiariaca Múdrosť, to znamenápredovšetkým poznanie stavby Sveta v celom rozsahu jeho prejavov. V tejtosúvislosti Viera - to je predovšetkým poznanie, nie slepé klaňanie saneobjasnenému božstvu, ako je to zaužívané vo všetkých svetových náboženstvácha ich sektách. V slovanskom Svetoponímaní Stavba Sveta zahŕňa Svet materiálny,Svety Svetla a Svet Tmy a Svet Bohov (Jav, Slav, Nav a Prav).
— O VZNIKU A VÝVOJI ROZUMNÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ GALAXII - Mliečna cesta nebola vždytaká, akú ju poznáme v súčasnosti. Pred miliardami rokov existovali v našejGalaxii prastaré formy života. Niektoré z nich, pod účinkom energie Svetla,ktorú vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, sa čiastočne zmenili na nové formy života, aletie, ktoré tak neučinili sa zmenili na takzvané Svety Temnej Pustatiny, vezmúcso sebou obrovskú masu energie a matérie z priľahlých galaxií.. Človek nie jevrcholom živočíšneho sveta...
— O NEZNÁMEJ ARCHEOLÓGIÍ, POTVRDZUJÚCEJ KNIHU SVETLA - To, s čím sa čitateľoboznámi v tejto kapitole je známe mnohým z tých, ktorí sa podobnýmizáležitosťami zaoberajú. Ale všetky tieto vývody buď nie sú známe, aleboostávajú nedostupné väčšine ľudí, často vďaka tomu, že oficiálna akademickáveda nemá záujem o objasnenie mnohých archeologických a písomných nálezov, abysa nenarušil oficiálny obraz vývoja života na našej Zemi, ktorý už zostavila.Preto je nevyhnutné hovoriť o časti nálezov a údajov zodpovedajúcimivyjasneniami, o to skôr, že veľmi dobre zapadajú do obrazu vývoja rozumnéhoživota, ako je opísaný v Knihe Svetla.
— O MÉDIÁCH A JASNOVIDCOCH POTVRDZUJÚCICH KNIHU SVETLA - Ani zďaleka nie všetkymédiá a jasnovidci si zasluhujú pozornosť. Mnohí z nich sú obyčajní šarlatáni,ktorí si prečítali materiály o pokusoch skutočne schopných ľudí a chceli byukázať, že aj oni majú akúsi schopnosť predvídať. Preto je potrebné sa oprieť otých experimentárov, ktorí skutočne mali jasnovidecké schopnosti a mohli reálneopísať informáciu, ktorú dostali...
— O MYTOLÓGIÁCH NÁRODOV SVETA, KTORÉ POTVRDZUJÚ KNIHUSVETLA - Biblia nie je prvopočiatočný zdroj. Bola napísaná na základe judskýchkníh Tora a Tanach, ktoré tvoria Starý Zákon a aj zo štyroch Evanjelií,vytvorených judskými autormi Lukášom, Šavlom (Pavlom), Jánom a Matúšom. Odsamotného J. Krista sa nedochovalo nič...
— O NIEKTORÝCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTIACH PREDPOTOPOU - V skutočnosti sa rozumné bytosti podobné súčasnému človeku a nimi vybudované prvé osady a rozvinuté spoločenstvá objavili pred viac ako 500 miliónmi rokov...